Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Vogelgebied de Schorren Texel

Download GRATIS het ebook '14 tips om meer te genieten van vogels' en ontvang onze 2 wekelijkse nieuwsbrief met de meest recente artikelen op vogelskijken.nl

 
De Schorren op Texel met op de achtergrond Vlieland. Op de voorgrond rustende Wulpen en in de lucht diverse eendensoorten voornamelijk Smient.
De Schorren op Texel met op de achtergrond Vlieland. Op de voorgrond rustende Wulpen en in de lucht diverse eendensoorten voornamelijk Smient. Fotograaf: Daan Schoonhoven

Texel is een geweldig vogeleiland, met aan de Waddenzee een keten van interessante gebieden, zoals De Schorren. De Schorren is een buitendijks kweldergebied dat niet toegankelijk is, maar vanaf de Waddendijk heb je een goed overzicht over dit gebied. Het gebied vormt een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor vogels en is bekend vanwege de lepelaarskolonie. In de winter vind je er groepjes sneeuwgorzen en fraters en maak je langs de dijk kans op de velduil. Dit kweldergebied is een overblijfsel van inpolderingen uit de 19e eeuw, waardoor de polders de Eendracht en het Noorden zijn ontstaan. Deze werken werden door Zeeuwen uitgevoerd. Zeeuwen kennen het woord kwelder niet, zij noemen het schorren, vandaar de naamgeving van dit gebied.

Kanoeten.
Kanoeten. Fotograaf: René Pop

Zuidelijk deel

Vanaf het noordelijk deel van Utopia bij de vogelwachterskeet heb je goed overzicht over De Schorren. Als je grote groepen wilt zien, houd dan de getijden goed in de gaten, aangezien De Schorren een belangrijke hoogwatervluchtplaats is. Als het hoogwater wordt, zie je voortdurend kleine groepen vogels naar deze plek vliegen. Tijdens de steltlopertrek in mei en augustus/september zijn de vogelaantallen het hoogst. Deze aantallen worden zichtbaar als een slechtvalk of andere roofvogel gaat jagen. De formaties kunnen dan indrukwekkend zijn. Ook de winterperiode is boeiend: vanaf het najaar tot en met het voorjaar verblijven hier duizenden ganzen, eenden en steltlopers zoals rotgans, smient, wulp, rosse grutto, kanoet en bonte strandloper. Bij springtij kan het hele gebied onder water lopen. Je hebt dan aan de buitenzijde van de Waddendijk meer kans op langsvliegende groepen steltlopers en ganzen. De waterplasjes aan de binnenzijde van de Waddendijk herbergen op deze momenten ook grotere aantallen vogels, deze plekken hebben ze nodig om te rusten. In de winter en het vroege voorjaar vormt het wad in de vroege ochtend ook een slaapplaats voor rotganzen.

Rotgans bij zonsopkomst op de waddenzee.
Rotgans bij zonsopkomst op de waddenzee. Fotograaf: Nico van Kappel

Noordelijk deel

Hier bevindt zich het vogelkijkpunt De Schorren. Je hebt hier met een verrekijker zicht op de kolonie lepelaars tijdens de broedtijd. Ook hier kun je groepen vogels bekijken, maar het zuidelijk deel leent zich er iets beter voor. Tegen augustus kleurt het gebied roze/paars vanwege het bloeiende lamsoor. Rond het einde van de zomer kleuren bepaalde delen rood vanwege de verkleurende zeekraal. De wandelroute erheen, vanaf de parkeerplaats aan de Stengweg in De Cocksdorp, is goed voor groepen steltlopers. Vooral met opkomend water kunnen grote groepen tureluurs, kanoeten, rosse grutto’s en bonte strandlopers vlak onder aan de dijk foerageren. In mei en augustus/september zijn er onder aan de dijk vaak regenwulpen te zien. Deze vogels foerageren hier op krabben tussen de basaltblokken.

Lepelaars op nest met jongen in de broedkolonie op de Schorren in Texel.
Lepelaars op nest met jongen in de broedkolonie op de Schorren in Texel. Fotograaf: Wil Meinderts

Meer weten?

De Schorren is een van de 45 gebieden die uitgebreid wordt beschreven in ‘Natuurgids Texel’. In deze 208 pagina’s tellende gids ontdek je de beste plekken om vogels te kijken, maar kom je ook te weten waar de mooiste planten bloeien en de kleurrijkste insecten rondvliegen.

Op Texel kun je voor meer informatie daarnaast terecht in Natuurcentrum De Marel en Vogelinformatiecentrum Texel.

Parkeergelegenheid
Stuifweg, Oudeschild
Stengweg 15, De Cocksdorp

Interessante soorten
lepelaar, bergeend, rosse grutto, bonte strandloper, sneeuwgors, blauwe kiekendief, frater, velduil, kleine zilverreiger, rotgans

2 reacties

    1. Leuk Nicole. Nee als je de eerste uitgave hebt, voegt dit boek weinig toe. Er zijn een aantal gebieden aangepast maar niet veel. De insteek van deze uitgave is niet op fotografie gericht, maar op waarnemen.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reageer op dit artikel

2 reacties

    1. Leuk Nicole. Nee als je de eerste uitgave hebt, voegt dit boek weinig toe. Er zijn een aantal gebieden aangepast maar niet veel. De insteek van deze uitgave is niet op fotografie gericht, maar op waarnemen.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze artikelen vind je vast ook interessant: