Onderdeel van Pixfactory

Help mijn foto staat in het Verbeteralbum

Wat nu. Om te beginnen, erg is het niet. Het verbeteralbum is bedoeld voor foto’s die om diverse redenen niet (meteen) op de voorpagina komen. Fotografen krijgen een tip onder de foto op welke punten ze het beter kunnen doen. Hier vind je een verdere uitwerking van de tips. Je kan ook een vraag stellen onder je foto. Waarschijnlijk krijg je dan nog wel aanvullende informatie van andere fotografen.

Het is handig om de onderstaande voorbeeldfoto in een apart tabblad te zetten. Dan kan je heen en weer klikken om deze te vergelijken met de foto waarin de beeldfouten zitten.

Daarnaast is het Verbeteralbum een discussiealbum waar foto’s worden geplaatst waar de moderatoren geen goed oordeel over weten te vormen. Dat kan zijn door het gebruik van revolutionaire technieken of verregaande creatieve uitingen. Wij beseffen dat veel van de onderstaande “fouten” ook bewust kunnen worden ingezet om een bepaald effect te krijgen. Gebruikers kunnen hun menig geven waarna het beeld eventueel alsnog goedgekeurd en gepubliceerd kan worden.

Foto’s staan niet voor eeuwig in het Verbeteralbum. Het wordt regelmatig weer leeggemaakt.

Hieronder volgen foto’s waarop je kan zien wat er met de opmerking onder je foto in het Verbeteralbum wordt bedoeld. Alle regels hebben een nummer zodat je snel de goede kunt vinden.

Voorbeeldfoto:

100 Gebrek aan scherpte

De hele vogel ziet er wollig en zacht uit, weinig glans in het oog.

Er zijn verschillende soorten onscherpte. Bij de eerste, out of focus, ligt de focus van de lens niet op de vogel maar er voor of er achter. Ergens in het beeld kan je dan wel scherpte ontdekken. Bij de tweede is de camera bewogen tijdens de belichting. Niets is scherp, lichtjes worden zichtbaar als korte streepjes in plaats van rondjes. Een stevige ondersteuning van de camera helpt om deze vorm van onscherpte te voorkomen. De derde oorzaak is een variant op de tweede, de vogel heeft zelf bewogen. De zitplaats van de vogel is dan scherp. Bij de vierde oorzaak is het onderwerp zo groot dat slechts een deel ervan scherp wordt. De grootte van het scherpe gebied heet scherptediepte. Denk bij deze vorm bijvoorbeeld aan een staart van een vogel die buiten de scherpte valt. Deze onscherpte is te beïnvloeden met het diafragma van de lens. Een groot diafragmagetal (b.v. f11) geeft een grotere scherptediepte, een klein diafragmagetal (b.v. f4) geeft weinig scherptediepte. Tot slot kan gebrek aan scherpte ook optreden door warmtetrillingen! Van akkers op een warme dag, open water bij vorst en de kachel van de auto.

Het risico op bewogen foto’s wordt groter naarmate de belichtingstijd langer is. De onscherpte van beweging en beperkte scherptediepte zijn erg geschikt om bijzondere effecten te realiseren. Denk daarbij aan het suggereren van beweging of het maken van zachte dromerige beelden.

 

101 Foto is in het geheel te licht

De foto is licht en ziet er flets uit. Meestal een fout tijdens het maken van de foto. Om een beter resultaat te krijgen moet je de foto wat korter belichten (minnen). Deze fout komt vaak voor bij overwegend donkere onderwerpen, kleine lichte vogels voor een donkere achtergrond (b.v. een Sneeuwgors tussen het Zeewier).

102 Foto bevat uitgebeten wit

In de witte delen van de foto zit geen detail meer. Een digitale camera kan maar een beperkt verschil tussen de donkerste en lichtste delen van een beeld overbruggen. Bij fel zonlicht lukt het de techniek niet meer. Ook bij een goede belichting worden de witte delen uitgebeten. Hier is weinig aan te doen. Je kan verder onderbelichten maar dat heeft ook nadelen. Meestal echter ligt de oorzaak bij overbelichting van het origineel. Dan zal je een foto zoals foto 101 toch donkerder moeten maken (dat is hier gedaan). Je ziet dat het wit niet meer is te redden. Ook de levendigheid van de overige kleuren heeft van de bewerking te lijden. Het beeld wordt platter.

103 Foto is in het geheel te donker

De hele foto is donker. Wit lijkt grijs en in zwart zit geen detail meer. Meestal een fout tijdens het maken van de foto. Om een beter resultaat te krijgen moet je de foto wat langer belichten (plussen). Deze fout komt vaak voor bij overwegend lichte onderwerpen, bijvoorbeeld vogels in de sneeuw, vogels op het strand of vliegbeelden tegen een bewolkte lucht.

104 Foto bevat dichtgelopen zwart

Zwarte delen van de foto en schaduwen vertonen geen detail. Over het algemeen is dit het gevolg van onderbelichting (zie 103). Als je de foto door bewerking lichter probeert te maken krijg je veel ruis in de schaduwen. Echt dichtgelopen zwart is niet meer te redden. Ook de levendigheid van de overige kleuren heeft van de bewerking te lijden. Het beeld wordt platter.

105 Te veel contrast

In de fotografie noemen ze dit ook te hard. Het verschil tussen licht en donker is te groot. Zwart loopt dicht, wit raakt uitgebeten en de kleuren worden overdreven. Vaak een bewerkingsfout als je een poging doet om de foto wat meer pit te geven.

106 Te weinig contrast

Over de foto lijkt een waas te liggen. Zwart en wit zijn grijs. Dit kan het gevolg zijn van de omstandigheden in het veld, mist, nevel of een vogel die ver weg zit in een vrij vochtige atmosfeer. Het kan ook een bewerkingsfout zijn als je een poging doet om de foto zachter te maken. Je ziet het vaak bij foto’s van zwarte vogels waar een bewerking wordt gedaan om veel detail in het donkere verenkleed te krijgen. Je komt ook foto’s tegen waarbij delen van het beeld een laag contrast hebben wanneer dit plaatselijk is bewerkt, bijvoorbeeld om het oogje van een vogel lichter te maken.

107 Oververzadigde kleuren

De foto heeft overdreven felle kleuren, de witte en zwarte delen vertonen wel detail. Meestal het gevolg van een wat te ver doorgevoerde bewerking om de kleuren mooi en lekker fel te krijgen.

108 Te weinig verzadigde kleuren

Het contrast, de zwarte en witte delen zijn goed. Er zit echter weinig kleur in de foto, de foto lijkt oud en verbleekt.

109 Onnatuurlijke kleurzweem

Er zijn vele kleurzwemen denkbaar. De meest voorkomende zijn:

Magenta,
Magenta is de kleur die tegenover groen staat. Je foto kan o.a. een magentazeem oplopen als je in de bewerking een groenzweem van een grasveld of bladerdek probeert weg te werken.

Blauw,
Blauwzweem komt voor bij foto’s die tijdens zonnig weer overdag worden genomen, op het moment dat er net een wolkje voor de zon schuift. Je krijgt ook blauwzweem als je onderwerp in de schaduw van een groot object staat. Ook ’s avonds en ’s ochtends, als de zon nog niet boven de horizon is, is het licht veel blauwer. Je kan deze zweem ook creatief gebruiken maar het resultaat komt snel onnatuurlijk over. Met enkele warme accenten in de foto is dat goed op te lossen.

Rood,
Rood als ongewenste zweem is vaak het gevolg van een verkeerd ingestelde witbalans. Bewolkt (6000K) of zelfs schaduw (8000K) en dat terwijl de zon schijnt. Veel mensen vinden van nature warme kleuren prettig om naar te kijken. Een rode zweem krijg je ook tegen de avond bij ondergaande zon. Deze natuurlijke zweem kan je goed creatief inzetten. Dit wordt vaak als erg prettig ervaren. Dit zou er de oorzaak van kunnen zijn dat er vaak voor een warmere witbalans wordt gekozen terwijl de omstandigheden daartoe niet uitnodigen. Kleine accentjes van koele kleuren (blauw) in de foto maken het effect vaak nog mooier.

Groen- en geelzwemen
Deze zwemen komen vooral voor bij digiscoopfoto’s die gemaakt worden met compactcamera’s.

Niet alle bewerkingsprogramma’s hebben curves aan boord maar het is over het algemeen wel mogelijk om de kleuren op een andere manier te corrigeren. Kleurzweem verwijderen heet het in Photoshop Elements.

200 De foto is te veel gecropt

Croppen is een uitsnede maken van een foto. Je gebruikt slechts een gedeelte van het originele beeld. Het voorbeeld hieronder is een crop van 14%. Dat betekent dat er 14% van de originele foto is overgebleven (zie inzet). Als je een foto uploadt staat er bij het vak techniek een hulpmiddel om het percentage te berekenen (Bereken croppercentage).

Een foto die sterk gecropt is heeft minder scherpte en detail, het contrast is lager. Er zit door de grotere afstand veel meer storende lucht tussen de lens en het onderwerp, (zie ook 100 Gebrek aan scherpte). De autofocus krijgt het moeilijker en pakt er sneller naast. De scherptediepte van het gebied rond de vogel is groter door de grotere afstand, een vage achtergrond krijgen wordt lastiger. Tot slot krijg je meer ruis in het eindresultaat omdat er minder pixels zijn om tijdens het verkleinen te middelen. Dit kan een heel eind goed gaan maar op een gegeven moment kan je niet meer voldoende informatie uit je foto halen om nog een goed beeld voor Birdpix te maken.

201 De foto bevat sensorvlekken

Op de beeldsensor van de camera zit stof en vuil dat op de foto is te zien.

202 Foto bevat storende kloonsporen

In digitale fotografie kunnen tijdens de nabewerking storende elementen weggewerkt worden. Dit noemen we klonen. Digitaal worden schone delen van het beeld, die eenzelfde structuur hebben, over de storende elementen gestempeld. Als dit niet voldoende zorgvuldig wordt gedaan is het zichtbaar. Je kan bijvoorbeeld repeterende patronen zien, kleurverschillen in vreemde vegen of een projectie van de rechte rand van het beeld komt in de foto terecht.

203 Te veel ruis

Te veel ruis kan veroorzaakt worden door het gebruik van een hoge iso waarde, het lichter maken van donkere foto’s of delen daarvan en bij een sterke crop. Een goed belichte foto, die nauwelijks gecropt wordt zal op Birdpix vrijwel geen ruis tonen. Alleen al door het verkleinen van de foto wordt de ruis weg-gemiddeld. Als je daarnaast alleen het onderwerp selectief verscherpt ben je verzekerd van een vrijwel ruisloos beeld.

204 Foto heeft te weinig detail / is te glad / te veel ruis verwijderd

Voor het wegwerken van ruis zijn tools in de fotobewerkingsprogramma’s aanwezig. Als je hier te enthousiast mee aan de slag gaat loop je het risico dat je naast ruis, ook detail wegwerkt. Op het eerste gezicht lijkt de foto goed en scherp maar als je beter kijkt zijn fijne details versmeerd. Het hele beeld ziet er glad uit. Als je een goede foto hebt, kan je als het ware de veertjes voelen. Na een te sterke ruisbehandeling lijkt de foto enigszins op een tekening of de vogel komt over alsof hij van plastic is.

Note: Plaatselijk detailverlies kan bij langere belichtingstijden ook veroorzaakt worden door bewegingsonscherpte van het onderwerp. Dit zie je met name bij vogels met een los verenpak, bijvoorbeeld de Velduil. Ook de beweging van de ademhaling of het zingen kan plaatselijk onscherpte tot gevolg hebben.

205 Te veel verscherpt / verscherpingsranden

Alle foto’s die je voor Birdpix verkleint verliezen wat scherpte. Daarom is het noodzakelijk om de foto na te verscherpen. Er zijn verschillende methoden maar in alle gevallen wordt de foto niet werkelijk scherper. Het contrast tussen kleuren of lichtheid die vlak naast elkaar liggen wordt groter gemaakt. Je ziet dat niet echt maar hierdoor lijkt de foto scherper. Als je het verscherpen te ver doorvoert ga je het zien. Eerst wordt dat zichtbaar langs zwarte vlakken op een lichte achtergrond. Je ziet een lichte rand rond het donkere vlak. Bij delen van de foto met veel contrastrijke details (veertjes) wordt het contrast te groot en komt er een soort ruis van witte en zwarte puntjes door het beeld. Hierdoor lijkt het een beetje of het glinstert.

 

206 Foto heeft te veel compressie-artefacten

De foto mag niet meer schijfruimte innemen dan 300 kb (voor PixPas gebruikers is dit 400 kb). Om de foto binnen deze grenzen te krijgen is het nodig om deze middels de jpeg methode te comprimeren. Als je teveel compressie toepast kan je het zien. Let op de bobbelige structuren aan de randen van de vogel op deze foto. Ook als een foto erg veel kleiner wordt aangeboden dan de toegestane waarden zetten we deze in het Tijdelijke Album (< 80 kb ). Een te sterke compressie gaat altijd ten koste van de kwaliteit. De fotograaf wordt in de gelegenheid gesteld om een nieuwe bewerking aan te bieden zodat de foto beter tot zijn recht komt.

207 De foto heeft een (onnodig) kleine afmeting in pixels

De resolutie (afmeting in pixels) van een te uploaden foto zijn tussen minimaal 500 en maximaal 1024 pixels breed bij een liggende foto. Bij een staande foto kan de foto maximaal 700 pixels hoog zijn (voor pixpashouders is de maximale hoogte 800 pixels) en tussen 375 en 800 pixels breed. Erg veel kleinere fotootjes zetten we in het Tijdelijk Album. De fotograaf wordt in de gelegenheid gesteld om een nieuwe bewerking aan te bieden zodat de foto beter tot zijn recht komt. (zie ook regel 308)

208 Deze foto verdient een betere bewerking en is daarom hier geplaatst, zodat een verbeterde versie kan worden aangeboden. Punten van verbetering zijn:

Deze regel kunnen we in alle andere gevallen toevoegen. Over het algemeen doen wij dit als we zien dat de aangeboden foto veel meer in zich heeft dan er in de aangeboden bewerking uitkomt. De fotograaf wordt in de gelegenheid gesteld om een nieuwe bewerking aan te bieden. (zie ook 308)

209 De foto staat scheef

De horizon (als deze zichtbaar is) staat scheef, reflecties in het water staan niet loodrecht onder elkaar of de vogel lijkt duidelijk uit het lood te hangen.

300. Foto’s die niet in het Verzamelalbum komen omdat ze niet voldoen aan de regels.

300 Onderwerp valt buiten de doelstelling van BP
301 Voldoet niet aan de regels van BP
302 De foto ziet er onnatuurlijk uit
303 Escape
304 Ringvangst
305 Vogel lijkt te vluchten, wij willen mogelijke verstoring niet stimuleren
306 Tekst/copyright in beeld
307 Kader om de foto
308 Deze foto is eerder aangeboden met andere bewerking
309 De foto heeft een zichtbare snijrand

Zie: FAQ
Zie: Gedragscode
Zie: Criteria voor het plaatsen van foto’s
Zie: Broedvogelsoorten die niet in de broedtijd geplaatst worden

400 Wij vinden dat de vogel centraal staat, een statische houding heeft en/of voegt de ruimte rond de vogel niets toe

Het landschap heeft geen meerwaarde voor de foto, er is bovendien geen moeite gedaan om een boeiende compositie te vinden of het gedrag vast te leggen. De foto is een pure registratie van een waarneming.

401 Wij vinden dat de vogels geen meerwaarde voor de foto hebben

Deze regel is om te voorkomen dat mensen al hun landschappen plaatsen waar toevallig een vogel op voorkomt. Birdpix is een website voor vogelfoto’s. De vogels moeten een duidelijke meerwaarde voor het beeld hebben. Andersom echter ook, het landschap of de omgeving moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de vogel (Zie ook 400).

402 Wij willen bij het beoordelen van deze foto graag de mening van de gebruikers meewegen

Deze reden gebruiken wij voor foto’s die peuteren aan de randen van de regels van Vogelskijken / Birdpix. Bijvoorbeeld bij sommige onschadelijke vormen van nestfotografie (Futen in de stadsgracht), grootse landschappen met weinig vogelpixels, zeer expressieve experimentele beelden, of alles wat wij ook nog niet bedacht hebben. In principe staan wij open voor vernieuwing en de verandering van inzichten. Daarvoor is het noodzakelijk dat grenzen worden opgezocht. Tevens willen we dat de voorpagina van Vogelskijken / Birdpix een aantrekkelijke doorsnede toont van wat er op de website is te vinden. Daar horen experimenten bij maar het past niet dat die daarin de overhand krijgen. Er blijft dus ook voor die foto’s een vorm van moderatie noodzakelijk.

Als deze zin onder de foto staat nodigen wij de gebruikers uit om over de foto te discussiëren. Kom met inhoudelijke argumenten waarom de foto wel, of waarom de foto niet op de voorpagina te zien moet zijn, benoem positieve en negatieve punten van beeld en techniek. Als er voldoende argumenten voor zijn kan de foto alsnog goedgekeurd en gepubliceerd worden, en daarmee naar de voorpagina, worden verplaatst. Eenmaal daar heeft de foto een voorsprong omdat er al aardig onder gereageerd is. De foto zal het waarschijnlijk goed doen in de dagelijkse ranglijsten.

403 Anders nl.

Ja, je hebt natuurlijk altijd iets over het hoofd gezien.