Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Broedvogelsoorten die niet in de broedtijd geplaatst worden

Nu het eindelijk weer een beetje voorjaar wordt, de zangvogels weer zingen en de eksters al weer met nestmateriaal slepen is het weer tijd voor het broedtijd-embargo voor Nederland en Belgie.

Deze maatregel is voor het eerst in 2012 uitgevoerd. Voor 2018 hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst.
Er zijn een aantal soorten bijgekomen en we hebben een algemeen embargo voor donsjongen van steltlopers in het broedgebied. Ook zijn er enkele datumgrenzen aangepast aan nieuwe inzichten.

Door het niet plaatsen van foto’s van fotogenieke soorten, dan wel door fotografen gewilde soorten, wordt de kans kleiner dat er op een bepaalde locatie een rush van fotografen ontstaat. Zo’n rush kan onschuldig zijn. Toch zijn er velen die overlast ervaren van de fotografen die op zo’n vogel afkomen. Nog steeds wordt er bij ons aangeklopt dat het op een bepaalde locatie niet naar wens verloopt. Ook zijn er vogelsoorten, die inherent kwetsbaar zijn, sommige omdat ze zeldzaam zijn, weer anderen omdat ze tijdens het broedseizoen relatief makkelijk gelokaliseerd kunnen worden en gewild zijn onder natuurfotografen, óf omdat ze buiten de broedplaats veel moeilijker zijn te fotograferen.

Wij maken ons geen illusies dat we het doorgeven van geschikte fotografieplekken voor deze soorten kunnen voorkomen. We zijn ook niet per definitie tegen het fotograferen van deze soorten in de broedtijd. Daarom kunnen de foto’s achteraf buiten de broedtijd wel geplaatst worden.
Aan het eind van ieder broedseizoen evalueren we hoe het een en ander is verlopen en/of er aanpassingen nodig zijn.

Dus:
1 ) Nestfotografie is hoe dan ook niet toegestaan op Vogelskijken / Birdpix
2 ) Verstoring van broedende vogels ook niet
3 ) Alle broedende vogels zijn kwetsbaar
4 ) Het gaat hier om het niet plaatsen van foto’s van fotogenieke dan wel door fotografen gewilde broedvogelsoorten, waarvan de broedplaatsen door sociale media algemeen bekend kunnen worden en daardoor gevaar lopen verstoord of vernield te worden
5 ) Argumenten om de soort op een permanente uitsluitingslijst te plaatsen zijn:
a) Zeldzaamheid en gewildheid bij fotografen van de broedvogelsoort in Nederland,
b) Bescherming van specifieke leefgebieden en locaties,
c) Behoud van goede relaties met vogelwerkgroepen en natuurbeheerders,
d) Verstoorbaarheid (tengevolge van vindbaarheid en toegankelijkheid) van de broedlocaties van de vogels

6 ) Buiten het broedseizoen kunnen foto’s zonder plaatsvermelding geplaatst worden. Dit ter beoordeling aan de moderators.
7 ) Per soort wordt aangegeven in welk deel van het jaar er géén foto’s geplaatst worden, of andere beperkende maatregelen van toepassing zijn.
8 ) Van de fotografieplekken zal de fotograaf de moderators voor een aantal soorten de exacte GPS coördinaten moeten verstrekken.

Categorie 1
Van onderstaande soorten worden tijdens de aangegeven periode geen foto’s afkomstig uit Nederland en België geplaatst.

Alle spechten maart/juni
Steenuil maart/juli
Dwerguil maart/juli
Ruigpootuil maart/juli
Oehoe maart/juli
IJsvogel maart/juli
Buidelmees maart/juli
Strandplevier april/juli
Steltkluut april/augustus
Rode Wouw april/augustus
Grauwe Klauwier mei/augustus
Woudaap mei/augustus
Klein Waterhoen mei/augustus
Kleinst Waterhoen mei/augustus
Kwartelkoning mei/augustus
Bijeneter juni/augustus
Donsjongen van steltlopers in broedgebied maart/augustus

Categorie 2
Van onderstaande soorten worden in de aangegeven periode geen foto’s geplaatst afkomstig van de bij ons bekende broedgebieden in Nederland en België. Foto’s dienen met GPS coördinaten aangeboden te worden.

Kraanvogel maart/augustus
Blauwe Kiekendief april/augustus
Grauwe Kiekendief april/augustus

Categorie 3
Van onderstaande soorten kan in de aangegeven periode slechts één foto afkomstig van dezelfde plek in Nederland en België geplaatst worden. Het gaat hier om uilensoorten en de Bruine Kiekendief. Foto’s dienen met GPS coördinaten aangeboden te worden.

Bruine Kiekendief maart/juli
Bosuil maart/juli (aanvullend op ons 1 foto-beleid voor natuurlijke rustholen)
Ransuil maart/juli
Velduil maart/juli

Het geheel wordt samengevat in deze figuur: