Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Strandplevier

Charadrius alexandrinus

De strandplevier broedt in Nederland op rustige stranden in het wadden- en deltagebied. De strandplevier is zeldzaam geworden in Nederland, doordat er steeds minder geschikte broedlocaties zijn. Door stukken strand af te zetten wordt er geprobeerd de strandplevier als broedvogel te behouden.

Strandplevier op het strand
Fotograaf: Kees van der Klauw

Herkenning

16 cm. Verschilt van bontbekplevier en kleine plevier door blekere bovendelen, zwarte snavel en poten, minder uitgebreide zwarte tekening op kop en kleine, donkere vlekken aan weerszijden van borst (in plaats van volledige borstband). Mannetje heeft wit voorhoofd en klein zwart bandje op voorhoofd; rest van kruin en achterhoofd rossig-oranje; smalle zwarte oogstreep en witte wenkbrauwstreep. Vrouwtje heeft geen zwart bandje op voorhoofd en geen rossige kruin; borstvlekken en oogstreep grauwbruin. Heeft smalle witte vleugelstreep als bontbekplevier, maar bovendelen bleker en met meer wit aan weerszijden van donkere staart. Buiten broedseizoen beide sexen grauwer en mannetje zonder rossige kruin. Juveniel heeft donkere poten en geen opvallende borstvlekken of borstband; bovendelen grijsbruin, voorhoofd wit.

Verspreiding

Broedt in Oost-Europa, Centraal-Azië tot China, Zuid-Korea en Noord-Korea. Overwintert in delen van Afrika en Zuidoost-Azië. In Nederland zeer schaarse broedvogel, wegtrekkend, doortrekker in zeer klein aantal.

Biotopen

Voornamelijk aan kiezel- en zandstranden en ingedroogde moddervlaktes, meestal aan de kust maar ook op geschikte plaatsen in het binnenland.

Levenswijze

Voedsel
Insecten, kreeftachtigen, wormen en weekdieren. Foerageermethode als andere plevieren: rennen, stoppen en pikken.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 3, soms 2 of 4. Kort ovaal tot peervormig. Glad, maar niet glanzend. Verschillend gekleurd. Vuilwit, geelbruin of zandkleurig, soms olijfkleurig, bruin of roodachtig getint. Onregelmatige strepen en fijne vlekjes in zwart en licht grijs. Tekens soms beperkt tot smalle strook. Formaat 33,1 x 23,5 mm.

 

Geluid

Meest gehoorde roep is rustig ‘wit-wit-wit’ en fluitend ‘whiet’; alarmroep ‘kittup’. Zang een langgerekt ‘prrrrr’.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's