Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Regenwulp

Numenius phaeopus

Een kenmerkend ‘bi-bi-bi-bi’ verraadt vaak een groep overvliegende regenwulpen. De regenwulp is een slagje kleiner dan de wulp en meer een doortrekker die het meest voorkomt in de kustgebieden. In het binnenland gaat het vaak om overvliegende vogels.

Fotograaf: Paul van Giersbergen

Herkenning

43-47 cm. Vrouwtje groter dan mannetje, maar verschil tussen sexen minder groot dan bij wulp. Lijkt sterk op wulp, maar kleiner. Snavel heeft iets andere vorm, lijkt geknikt nabij uiteinde in plaats van gelijkmatig gekromd. Kop gestreept met lichte kruinstreep en wenkbrauwstreep, begrensd door donkere kruin; koppatroon echter lastig te zien op afstand en kan dan verward worden met wulp met donkere kruin. Vlucht en gewoontes als wulp maar lijkt donkerder in de vlucht, met name op borst en bovenvleugels. Door kleiner formaat, gelijke kleurverdeling en snellere vleugelslag in vlucht ook verwarring mogelijk met rosse grutto, maar heeft zwaardere donkerder borst, kalmere vleugelslag en andere snavelvorm. Nog schuwer dan wulp, wordt gauw over het hoofd gezien door schutkleuren. Meestal alleen of in kleine groepjes, maar tijdens trek soms in enorme troepen.

Verspreiding

Broedt in Alaska, Canada, Zuidoost-Groenland, Noord- en Noordoost-Europa en gebieden in Rusland. Trekt in de winter naar kustgebieden in zuidelijk Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Zuidwest- Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië. In Nederland een doortrekker in vrij klein aantal.

Biotopen

In graslanden voornamelijk in het voorjaar, bij getijdengebieden vaak langs dijken, en in wetlands. Overnacht op gezamenlijke slaapplaatsen in ondiep water, bijvoorbeeld bij hoogvenen met vennen.

Levenswijze

Voedsel
Boort naar ongewervelden, maar eet bij voldoende aanbod ook veel bessen (bijvoorbeeld kraaiheide).

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4, soms 3, zelden 5. Ovaal tot peervormig, of buikig. Glad en enigszins glanzend. Gelijk aan de eieren van de wulp maar kleiner, vaak donkerder en met meestal betrekkelijk grotere tekens. Lichtgroen of olijf tot dieper olijfgeelbruin of geelbruin. Gevlekt en schaarser gespikkeld en gestippeld, bij uitzondering ruw gekrabbeld in olijfbruin, nuances van middel- tot donkerbruin, en soms zwartachtig-bruin. Het meest met onregelmatige kleine vlekken, meestal goed verspreid, soms meer geconcentreerd aan de stompe pool. Formaat 58,4 x 41,6 mm.

Geluid

Roep helder ‘bibibibi’. Zang begint als zang van wulp, maar eindigt in op roep gelijkende hoge triller.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's