Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Ransuil

Asio otus

Het meest opvallende kenmerk van een Ransuil zijn de lange ‘oorpluimen’ die een alerte vogel rechtop kan zetten, maar die in rust nauwelijks te zien zijn. Overigens hebben deze pluimpjes niets met de echte oren te maken. Deze zitten veel lager aan de kop en zijn volkomen onzichtbaar. De Ransuil is vrijwel de enige uilensoort die je soms in grote groepen kunt aantreffen. In de winter zoeken ze elkaars gezelschap op en zitten dan overdag bij elkaar in dichte dennenbomen of klimop tegen een gebouw.

Ransuil
Fotograaf: Vincent Vuik

Herkenning

36 cm. Lijkt op miniatuur-oehoe of velduil, maar donkerder, met langere oorpluimen dan velduil. Vleugels langer dan van bosuil. Gehele verenkleed bruin, zwaar gestreept. Gezichtssluier bleker dan bosuil, veren rondom snavel grijs of vrijwel wit, doorlopend tot boven en onder ogen. Iris oranje. Nachtelijke levenswijze, maar wordt af en toe overdag gezien in de trektijd (kust). In de winter met enkele tot tientallen op gezamenlijke roestplaatsen, soms in kale bomen, maar zelfs dan nog verbazend moeilijk te ontdekken. Prefereert echter naaldbomen en coniferen. Zet oorpluimen rechtop en legt lichaamsveren plat bij verstoring. Broedt in verlaten nesten van andere vogels, meestal van kraaiachtigen en roofvogels.

Verspreiding

Komt voor in Noord-Amerika en Eurazië. De soort ontbreekt in het hoge noorden en op IJsland. Geïsoleerde populaties ook in Noord- en Oost-Afrika, op de Azoren en de Canarische Eilanden. In Nederland vrij schaarse broedvogel die het jaarrond voorkomt. Klein aantal is wintergast.

Biotopen

In uiteenlopende beboste streken. Jaagt in gebieden met lage vegetatie, zoals moerassen, weilanden, akkers.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk woelmuizen, maar ook kleinere vogels.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-5, zelden 3-8. Kort ellipsvormig. Glad, tamelijk glanzend en met fijne putjes. Wit. Formaat 41,0 x 32,7 mm.

 

Geluid

In het broedseizoen een laag, zwak, herhaald 'hoe'. In vlucht een scherp 'tiek', als van meerkoet.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's