Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Ooievaar

Ciconia ciconia

Met zijn lengte van meer dan 1 en een spanwijdte van wel 2 meter is de ooievaar een imposante vogel. Foeragerend in vochtige weilanden en moerassen, verschalkt hij onder andere wormen, kikkers, muizen en kuikens van weidevogels.

De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars zijn trekvogels die van maart tot september in ons land verblijven. Toen de soort op de Rode Lijst terechtkwam, werden er in Nederland fokprogramma’s opgezet. De vraag is hoe natuurlijk deze gefokte ooievaars nog zijn. Veel nakomelingen bleven ’s winters gewoon hier. Ze hadden geen reden naar Afrika te gaan, omdat ze werden bijgevoerd. Dat is nu gestopt en de laatste jaren trekt het merendeel weer weg. Ook mengen ze zich weer onder vrij levende ooievaars.

Ooievaar
Fotograaf: Truus Aletta Maan

Herkenning

100-115 cm. Makkelijk te herkennen aan wit verenkleed met zwarte slagpennen en dekveren, lange nek en lange rode snavel en poten. Rust op bomen, gebouwen, etc., vaak op één poot. Stapt rustig met gestrekte nek en iets naar voren hellend. Vliegt met gestrekte en iets beneden horizontaal gehouden nek; poten steken duidelijk voorbij staart uit. Vliegt met zeer rustige, trage vleugelslagen en zweeft op thermiek met rechtgehouden vleugels. Bij juvenielen zijn de slagpennen bruiner en de snavel en poten dof bruinrood.

Verspreiding

Broed voornamelijk in Oost- en Zuid-Europa. Overwintert in West-, Centraal- en Zuid-Afrika. In Nederland schaarse broedvogel, gedeeltelijk wegtrekkend, doortrekker in klein aantal.

Biotopen

Bouwt enorm nest op bomen, daken, kerktorens, ruïnes en op speciaal gemaakte platforms-op-palen. Komt voor in open natte gebieden, graslanden, agrarische gebieden, etc.

Levenswijze

Voedsel
Variatie aan kleine dieren, zoals grote insecten, kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen, wormen, vis. Eet ook aas. Foerageert lopend, met snavel naar beneden gericht.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 3-5, zelden 1-7. Verschillend, elliptisch tot buikig. Glad, soms glanzend. Wit met een geelachtige doorschijnen van de inhoud. Formaat 73,2 x 51,8 mm.

 

Geluid

Zwijgzaam buiten broedtijd. In broedtijd luid snavelklepperen op nest.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's