Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Kievit

Vanellus vanellus

De bekendste en meest voorkomende weidevogel van Nederland dankt zijn naam aan het kiwiet-wiet-wiet die hij in het voorjaar laat horen tijdens de baltsvlucht. In zachte winters blijven kieviten in ons land hangen en komen er trekvogels bij. Ze verblijven dan vaak in grote groepen in de weilanden.

Kievit
Fotograaf: Jurgen Maassen

Herkenning

31 cm. Karakteristieke vogel van agrarisch gebied. Een forse, metaalgroene en zwart-witte plevierachtige, met lange kuif en brede zwarte borstband, contrasterend met witte onderdelen. Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. Staart wit met brede zwarte eindband; onderstaartdekveren rossig-beige.

Verspreiding

Broedt in Europa, Belarus, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Kazachstan en Mongolië. Is trekvogel. In Nederland zeer talrijke broedvogel, wegtrekkend, doortrekker en wintergast zeer groot aantal.

Biotopen

Agrarische gebieden, drassige heidevelden, moerassen, duinen, etcetera.

Levenswijze

Voedsel
Plevierachtige foerageermethode van lopen of rennen, stoppen, pikken. Heeft uitgebreid dieet van allerlei ongewervelden, die in of op de bodem leven.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4, soms 2, 3 of 5. Peervormig tot ovaal. Glad maar niet glanzend. Crème-achtig-geelbruin of grijsachtig: of bruin of olijfkleurig getint. Zelden blauwachtig of roodachtig. Getekend met kleine zwarte sippen en vlekken, zeldzamer met onregelmatige kleine strepen of krabbels, of met grote vlekken. Even aantal vreemde varianten is bekend. Formaat 47,1 x 33,7 mm.

 

Geluid

Kenmerkende zang van mannetje in het voorjaar in opvallende buitelende baltsvlucht is ‘kieoewiet kieoewiet’.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's