Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw vliegt
Fotograaf: Daniele Occhiato

Herkenning

39 cm. Middelgrote meeuw met korte poten en lange vleugels; makkelijk herkenbaar door combinatie van korte, zwarte poten, slanke, egaal gele snavel en in vlucht egaal zwarte vleugelpunten (zonder wit). Mantel en vleugels bleek blauw-grijs; overig verenkleed puur wit. Adult in winterkleed met grijzige waas op kruin, achternek en bovenmantel, een vage kopkap vormend; soms is donkergrijze oorvlek zichtbaar. Juveniel met halfronde zwarte vlek voor oog, donker grijze oorvlek, brede zwarte band over achternek, zwarte middelste handdekveren (een band vormend op gesloten vleugel), donkergrijze grote dekveren met wittige randen, tertials zwart en grijs gestreept, vrijwel gehele voorvleugel zwart en brede, zwarte, subterminale staartband. Vleugels vertonen in vlucht een omgekeerde V. Eerste winter dwergmeeuw kleiner, met sternachtige vlucht.

Verspreiding

Komt voor aan de meeste kusten van het noordelijke halfrond. In Nederland uiterst schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in groot aantal.

Biotopen

Voornamelijk op zee, tijdens broedseizoen ook wel eens op pieren, gebouwen in havens en boorplatforms.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk (op zee gevangen) vis en ongewervelde dieren, maar ook allerlei ander voedsel, zoals afval, plantedelen, insecten en aas.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 2, zelden 1-3. Buikig. Glad, niet glanzend. Licht, crème-achtig of zeer licht groenachtig, geelachtig, grijswit, geelbruin of olijfkleurig; soms een warmer geel of roze-achtig-geelbruin. Zeer verschillend getekend met lichtbruine, olijfbruine, zwartbruine en lichter grijze of blauwgrijze vlekken, spikkels, stippen. Herhaaldelijk enige fijne spikkels, soms enige onregelmatige krabbels. Tekens schaars, zware vlekken verschijnen meestal in een zone aan de stompe pool. Formaat 55,9 x 41,1 mm.

 

Geluid

Een luid maar niet onwelluidend 'kitti-wa-a-k'. Buiten broedtijd meestal zwijgzaam.

Laatste waarnemingen

Foto's