Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Welke vogels zijn er nu onderweg?

Hieronder lees je welke vogelsoorten op dit moment Nederland & België binnentrekken of die je deze week kunt verwachten. Sommige soorten trekken door naar noordelijker locaties, andere soorten komen bij ons als broedvogel.
We updaten deze pagina tijdens de trektijd twee maal per week. Zo volg je de vogeltrek op de voet en weet je wanneer je welke soorten kunt verwachten.

Met onze huidige zachte winters zien we de Witte Kwikstaart steeds meer overwinteren in ons land, zeker op plekken met wat meer verwarming als in het kassengebied.
Maar onze broedvogels keren weer terug vanaf eind februari of iets later in koudere (voor)jaren. We zien ook doortrek van noordelijker broedvogels, met mooie trek (langs de kust) eind maart en begin april.

In de winter is de Grutto maar in mondjesmaat in Nederland aanwezig en dit zullen ook voornamelijk vogels zijn van IJsland, de IJslandse ondersoort. Vanaf februari keren onze broedvogels weer terug die grotendeels aan de kusten van West-Afrika overwinterd hebben (bij strenge winters weer iets later).
In maart zien we de grootste aantallen in ons land, ook hier weer veel van de IJslandse Grutto’s ertussen, die nog allemaal zullen doortrekken naar hun broedgebieden in IJsland. Vanaf april zitten onze broedvogels in hun broedgebieden, afhankelijk van het broedsucces verzamelen ouder vogels zich alweer in mei, later in juni ook met hun jongen.

Wie wil het niet meemaken, de fenomenale voorjaars- of najaarstrek van de Kraanvogel. De vogels overwinteren in Spanje en Frankrijk en in maart komen de grote aantallen weer terug vanuit het zuiden.
Wij in Nederland hopen daar ook altijd een krentje van mee te pikken, want helaas liggen de belangrijkste trekroutes net oostelijk van ons land over Duitsland. Maar als de wind goed vanuit het oosten waait, mogen wij ook in Nederland mooie groepen verwachten, voornamelijk in het oosten van ons land in Zuid Limburg, Achterhoek en Twente.
Op mooie heldere nachten kun je ze massaal horen overtrekken en overdag in groepen van soms wel meer dan honderden exemplaren zien overtrekken.

Hoewel de Boomleeuwerik in klein aantal in Nederland overwintert, zien we een groot gedeelte van onze broedpopulatie terugkeren vanaf februari (in koudere winters later), en wordt hun gezang in steeds meer broedgebieden gehoord.
Doortrek vindt voornamelijk in maart plaats, daarna zijn het weer onze broedvogels die we zingend hoog in de lucht waarnemen.