Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Zanglijster

Turdus philomelos

Als er een Zanglijster bij je in de buurt zit, prijs jezelf dan gelukkig! De zang is een feest om mee wakker te worden. En daarbij komt nog dat de vogel enorme hoeveelheden huisjesslakken eet. En dat is heel gunstig voor de planten in je tuin.

Vogelherkenning: Zanglijster met driehoekige stipjes(pijlpuntjes) op de borst.
Zanglijster met driehoekige stipjes(pijlpuntjes) op de borst. Fotograaf: Gert-Jan Cromwijk

Herkenning

23 cm. Kleiner dan merel, veel kleiner dan grote lijster. Bovendelen grijsbruin, borst goudgeel met veel ronde zwarte vlekken, die tot op flanken doorlopen; buik wit. Heeft geen wenkbrauwstreep als koperwiek. Staart korter dan van merel en rechter afgesneden, zonder de witte punten aan buitenste pennen van grote lijster. Ondervleugel geel, niet oranje zoals bij koperwiek. Juveniel lijkt op adult, maar bovendelen met lichte streepjes en vlekjes. Zingt meestal in hooggelegen zangpost, zoals boomtop. Vlucht iets golvend. Schuwer dan merel, ook broedvogels van steden.

Verspreiding

Broedvogel in Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa en een groot deel van Rusland en de Kaukasus. Standvogel in westelijk en zuidelijk Europa en gebieden rondom de Zwarte en Kaspische Zee. Wintergast in het Middellandse Zeegebied en delen van Zuidwest-Azië. In Nederland een zeer talrijke broedvogel, wegtrekkend en doortrekker en wintergast in groot aantal.

Biotopen

Foerageert in grasvelden, struikgewas, op open plekken in het bos en op paden. Nestelt in dicht struikgewas of in bomen: hoe onopvallender hoe beter. Prefereert dichte vochtige bossen, zoals rabattenbossen en elzenhakhoutpercelen.

Levenswijze

Voedsel
Hoofdzakelijk ongewervelden, eet in herfst en winter ook vruchten. Foerageert voornamelijk op de grond, soms in open gebieden, maar meestal onder of zeer nabij dekking. Staat bekend vanwege gewoonte huisjesslakken te vangen en deze kapot te smijten op steeds dezelfde steen.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-6, soms 3-9. Buikig. Glad en enigszins glanzend. Helder lichtblauw. Schaars bezet met zwarte of donker purperachtig-bruine en zelden licht purperen of bruine spikkels en een paar kleine onregelmatige vlekjes. De tekens vertonen soms vage roodachtige randen. Soms effen. Zeer zelden bruin en wit. Formaat 27,4 x 20,8 mm.

Geluid

Roep lijkt op die van koperwiek, maar eindigt abrupt: 'tsiek'. Zang luid met voortdurend herhaalde strofen.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's