Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Torenvalk

Falco tinnunculus

De Torenvalk is misschien wel de bekendste roofvogel van Europa. Dat komt voor een deel doordat de soort vrijwel in heel Europa een algemene broedvogel is, maar zeker ook door gedrag en keuze van de nestplaats. Torenvalken zijn namelijk vaak te vinden in de nabijheid van mensen. Ze maken hun nesten graag op gebouwen of in nestkasten en je kunt ze vaak zien jagen langs wegen en spoorlijnen.

Vliegende Torenvalk
Fotograaf: Johan Horneman

Herkenning

32-35 cm, spanwijdte 65-80 cm. Vrij kleine valk met lange puntige vleugels, lange staart; 'bidt' veelvuldig. Mannetje met zwart gevlekte kastanjebruine bovendelen en isabelkleurige onderdelen met donkere strepen. Kop, stuit en staart grijs; staart met brede zwarte subterminale band en smalle witte punt. Vrouwtje met roodbruine, zwarte gestreepte bovendelen. Slagpennen donker en staart met dwarsstrepen over gehele lengte; onderdelen donkerder en gestreepter dan bij mannetje, met meer streping op ondervleugel. Zit in bomen, op palen, gebouwen, rotsen etc.; zoekt de grond af naar prooi tijdens 'bidvlucht'.

Verspreiding

Komt voor in Verenigd Koninkrijk, Europa, Scandinavië, ontbreekt in Azië in het noorden, Afrika, Arabië en Midden-Oosten. In Nederland vrij schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in vrij klein aantal.

Biotopen

Bewoont een veelheid aan habitats: steden met genoeg open ruimte, cultuurgebied met verspreide bomen, woeste gronden, heidevelden, graslanden, bermen langs snelwegen, etcetera.

Levenswijze

Voedsel
Jaagt tijdens kenmerkende, stationaire 'bidvlucht', speurend naar bodemdieren. Vangt voornamelijk kleine zoogdieren (vooral veldmuizen) en, in mindere mate, vogels.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-5, soms tot 9. Rondachtig tot kort ellipsvormig. Glad, niet glanzend. Wit of geelachtig-geelbruin, maar meestal zo zwaar donker roodbruin gespikkeld dat de grondkleur onzichtbaar wordt. Soms zeer verschillend getekend en gevlekt met roodachtig-bruin, violet, grijs of geelachtig-bruin. Formaat 39,7 x 31,8 mm.

 

Geluid

Gewone roep nabij nest een schel en hoog 'ki-ki-ki-ki'.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's