Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Roerdomp

Botaurus stellaris

Menigeen zal bij het zien van een winterse roerdomp veronderstellen met een vogel van eigen bodem te maken te hebben. Dat is mogelijk, maar de kans is bijna net zo groot dat het een gast uit Noord- of Oost-Europa betreft. Een deel van de Nederlandse broedvogels overwintert hier, een ander deel vertrekt naar zuidelijker oorden. Sinds 2004 staat de soort op de Rode Lijst, voornamelijk vanwege het verdwijnen van geschikt habitat.

De schutkleuren van de roerdomp maken hem behoorlijk lastig te vinden tussen het riet. In de winter wordt de vogel gedwongen de dichte rietvelden te verlaten om te vissen bij open water of wakken. Dit maakt de winter uitermate geschikt om deze schitterende vogel te zien te krijgen.

Roerdomp
Fotograaf: Marcel van der Tol

Herkenning

70-80 cm. Grote geelbruine reigerachtige vogel met zwart gestreept en gevlekt lichaam. Kruin en achterhoofd zwart; lange poten en tenen groen. Tracht zich bij alarm te camoufleren door nek en lichaam te strekken, snavel omhoog te steken en ogen naar voren te draaien, de zogenaamde paalhouding. Vlucht uilachtig met brede, ronde vleugels, ingetrokken nek en uitstekende poten.

Verspreiding

Broedt in West- en Oost-Europa, Rusland, Belarus, Oekraïne en tot Mongolië. Overwintert gedeeltelijk in Europa, Centraal-Afrika, Indië en Zuidoost-China. In Nederland schaarse broedvogel, gedeeltelijk wegtrekkend, doortrekker en wintergast in klein aantal.

Biotopen

Beperkt tot laaglandmoerassen met flinke rietvelden.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk vis, amfibieën en insecten, ook kleine vogels, zoogdieren en ongewervelden.

Eieren
Aantal eieren in legsel 4-6, zelden 3-7. Elliptisch tot rondachtig. Glad maar niet glanzend. Olijfbruin, soms aan de stompe zijde fijn met donkerbruin bestrooid. Formaat 52,6 x 38,5 mm.

 

Geluid

In broedseizoen heeft het mannetje een lage, resonerende, op grote afstand hoorbare roep, als een misthoorn.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's