Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Paapje

Saxicola rubetra

Het paapje dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat zijn kleed iets wegheeft van de kledij van de kloosterlingen. De vogels die in Nederland gezien worden zijn vooral doortrekkers. Als broedvogel staat het paapje onder druk. Er komen nog maar zo’n paar honderd tot broeden, met name in en rond Drenthe.

Herkenning

12,5 cm. Gelijk in afmetingen en structuur aan roodborsttapuit maar slanker en met langere vleugels. Mannetje heeft brede witte of crèmekleurige wenkbrauwstreep, donkere oorstreek, donkerbruine bovendelen met brede oranje veerranden, brede witte vleugelstreep, kleine witte vlek op handpennen, donkere staart met witte zijden aan basis, oranje borst, overgaand in witte buik, en witte onderstaart. Vrouwtje als mannetje, maar koppatroon minder uitgesproken, met beige wenkbrauwstreep. Juveniel als vrouwtje, maar bovendelen gelijkmatig gestreept en gevlekt en met vlekjes op borst en flanken. Zit vaak op opvallende uitkijkposten, zoals bovenin struiken, op dode takken, op paaltjes, etc.

Verspreiding

Broedt in Verenigd Koninkrijk, Europa, Belarus, Oekraïne, Rusland tot in Kazachstan. Overwintert met name in Centraal- en West-Afrika. In Nederland schaarse broedvogel, wegtrekkend, doortrekker in vrij klein aantal.

Biotopen

Open gebieden met ruim aanbod aan hogere uitkijkposten in de vorm van bosjes, paaltjes, lage boompjes; nabij heggen en houtwallen, in drogere moerassen, langs akkers, etc.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk insecten, soms ook zaden. Jaagt vanaf zitplaats en vliegt naar beneden om op grond prooi te vangen. Vangt ook vliegende insecten op vliegenvangermanier.

Eieren
Aantal eieren in legsel 5-7, soms 4. Buikig, glad en glanzend. Lichtblauw. Zeer fijn en vaak onopvallend roodachtig-bruin gespikkeld, meestal schaars en vaak geconcentreerd aan de stompe pool, waar het aan het ei een roestige of groenachtig-bruine tint geeft. Formaat 19,2 x 14,5.

 

Geluid

Roep lijkt op die van roodborsttapuit, maar zonder ‘r’-klank: ‘fiu tsak tsak’. Zang melodieus gebabbel, individueel verschillend.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames