Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Kraanvogel

Grus grus
Kraanvogels
Fotograaf: Truus Aletta Maan

Herkenning

110-120 cm. Een grote, gracieuze, reigerachtige vogel met hoofdzakelijk loodgrijs verenkleed. Witte band op zijkop en nek contrasteert met grijzig zwarte kin, keel en bovennek. Verlengde armpennen vormen een afhangende zwarte ‘staart’; handpennen zwart. Van dichtbij is rode vlek op kruin zichtbaar. Snavel relatief korter dan bij reigers en ooievaars. Juveniel met bruine kop en nek; bovendelen donkerder, bruiner dan adult. Vliegt met gestrekte nek en regelmatige, langzame, maar krachtige vleugelslagen, afgewisseld met lange zweefvluchten. Loopt langzaam en bedachtzaam.

Verspreiding

Broedt in Europa en Azië, van Noorwegen en Nederland tot Oost-Siberië. Overwintert in delen van het Middellandse Zeegebied, Noordoost-Afrika, noordelijk India en Zuidoost-China. In Nederland een uiterst schaarse broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker in vrij klein aantal.

Biotopen

In broedseizoen boomloze moerassen, veengebieden, heidevelden en natte gebieden met rietvelden. Buiten broedseizoen in open gebieden, zoals moerassen, lagunes, droge graslanden, landbouwgebieden.

Levenswijze

Voedsel
Zoekt lopend voedsel op de grond, in ondiep water, of vegetatie. Eet voornamelijk plantedelen zoals wortels, wortelstokken, stengels, bladeren, vruchten en zaden. Ook ongewervelde (insecten, slakken, wormen) en gewervelde dieren (hagedissen, slangen, knaagdieren).

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 2, soms 1-3. Buikig tot ellipsvormig. Enigszins glanzend of bijna glansloos. Variëren van blauwgrijs via geelbruin en olijf tot roodachtig-bruin met roodbruine, donkerbruine of purperen stippen of langwerpige vlekken. Formaat 96,4 x 62,4 mm.

Geluid

Een luid trompetterend ‘kroe’.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's