Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Kluut

Recurvirostra avosetta

De kluut werd ooit eens door iemand ‘een symfonie in zwart en wit’ genoemd. En zwart en wit is hij wel degelijk, maar niet saai. Noch in uiterlijk, noch in foerageerwijze, noch in gedrag. Zo kan hij plots uitvallen naar indringers in zijn territorium. Dit kunnen andere soorten zijn maar even goed soortgenoten. Aangezien kluten hun nesten dichtbij elkaar kunnen hebben, kan je zo regelmatig schermutselingen meemaken. Met uitzondering van hooguit enkele honderden vogels (bij milde winters) verlaten alle kluten ons land om in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika de winter door te brengen.

Kluut
Fotograaf: Cor van Spijk

Herkenning

43 cm. Overwegend wit verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwe poten maken de Kluut onmiskenbaar. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. Fourageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Kan goed zwemmen. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water (ook brak en zout).

Verspreiding

Broedt in kleine delen van Europa, van het Zwarte Meer tot China en Mongolië. Is trekvogel. In Nederland vrij talrijke broedvogel, wegtrekkend, doortrekker en wintergast in vrij groot aantal.

Biotopen

In broedseizoen aan moddervlaktes, zowel aan kust als in binnenland. Buiten broedseizoen aan allerlei ondiep open water met modderige bodem.

Levenswijze

Voedsel
Allerlei ongewervelden (wormen, kreeftachtigen, insecten). Foerageert zowel door met behulp van gezichtsvermogen prooien op te pikken als door op de tast prooi te vangen door met punt van de snavel door bovenste modderlaag te zwaaien.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4, soms 3-5, zelden minder. Buikig tot ovaal. Glad, maar niet glanzend of met geringe glans. Licht bruinachtig-geelbruin, zeer verschillend getekend maar meestal met verspreide kleine zwarte stippen en vlekken, en zeldzamer enige grijze vlekken. Lijken veel op die van steltkluut. Formaat 50,6 x 35,1 mm.

 

Geluid

Melodieus 'kliep' of 'kluut'.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's