Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Hop

Upupa epops
Hop in de boom
Fotograaf: Cor van Spijk

Verspreiding

In de atlasperiode is de Hop in slechts zes atlasblokken in de broedtijd aangetroffen. De gevallen op de Veluwe (Planken Wambuis, 1999) en in Noord-Brabant (omgeving Kampina, 1998 en 1999) betroffen langdurig aanwezige en roepende vogels. Aanwijzingen dat ter plaatse inderdaad werd gebroed, ontbraken echter, hoewel speciale aandacht aan de soort werd besteed (van Dijk et al. 2000, 2001b).

Veranderingen

Ten opzichte van 1973-77 is weinig veranderd. Ook toen was de Hop al een zeldzaamheid en waren de aanwijzingen voor broeden schaars. Slechts in één geval werd een zeker broedgeval gemeld, in het Gulpdal in Zuid-Limburg in 1974.

Veel betere tijden kende de Hop in de Middeleeuwen, getuige de vele afbeeldingen op schilderijen. Tot de eerste decennia van de 20e eeuw was hij in een aantal gemeenten in de oostelijke en zuidelijke helft van ons land ‘een niet ongewone broedvogel’, die echter rond de jaren twintig nagenoeg verdween. In de jaren veertig en vijftig was er een lichte opleving met enkele tientallen broedgevallen op de hoger gelegen gronden, maar ook in de duinstreek. Nadien werd de soort weer zeldzamer en vanaf de jaren zeventig tot het begin van de jaren negentig werd de Hop voor Nederland als ‘broedvogel af’ beschouwd. Vanaf 1995 werd gewag gemaakt van een zeer kleine opleving. In dat jaar werden in een schuur in Noord-Brabant twee jongen grootgebracht. In de jaren erna werden jaarlijks 1-2 territoriale Hoppen gemeld in Nederland (Bijlsma et al. 2001).

Dat er, al is het maar marginaal, nog steeds Hoppen in Nederland opduiken is curieus gezien de aanhoudende inkrimping van het West-Europese verspreidingsareaal als gevolg van (vooral voedselgebrek door) intensivering van de land- en bosbouw.

Aantallen

In de atlasperiode heeft geen enkele Hop met zekerheid in Nederland gebroed.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's