Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Groenling

Chloris chloris

In de winter trekken groenlingen graag in kleine groepen met elkaar op. Groenlingen zijn in groepsverband behoorlijk agressief, niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen andere vogels. Druk wapperend met hun vleugels en met opengesperde snavels voeren ze vaak schijnaanvallen uit tijdens het gezamenlijk eten. Hierbij lijken de vrouwen meer te vertellen te hebben dan de mannen. Groenlingen zijn vaak heel trouw aan hun overwinteringsgebied. De Nederlandse groenlingen trekken weg maar worden aangevuld met Scandinavische vogels. Deze overwinterende vogels keren vaak ieder jaar weer terug naar dezelfde plek: bijvoorbeeld in het rozenbottel perkje in de wijk.

Groenling in sneeuwbui
Fotograaf: Michiel Schaap

Herkenning

14,5 cm. Gedrongen, groene (mannetje) of bruingroene (vrouwtje) vink met vrij zware, bleke, kegelvormige snavel. Mannetje met ongestreepte, groene mantel, grijze tertials, donkere slagpennen en staart met veel geel. Vrouwtje met licht gestreepte bruine mantel en minder gele vleugels en staart. In vlucht zijn gele vleugelstreep en gele staartbasis goed zichtbaar. Juveniel bruin met weinig groen en sterk gestreept. Meestal in troepen, vaak met andere vinken. Golvende vlucht. Mannetje heeft cirkelende zangvlucht met opvallend langzame vleugelslagen.

Verspreiding

Broedt in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Nederland zeer talrijke broedvogel, jaarrond aanwezig, doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.

Biotopen

Halfopen landschappen met veel bosjes en bomen, nooit in dicht bos. Veel in parken, grote tuinen, kwekerijen. Buiten broedtijd ook op akkers en braakliggende grond.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk zaden, knoppen en vruchten, in de broedtijd ook insecten.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-6, zelden 3-8. Buikig, glad en glanzend. Zeer lichtblauw. Bezet met fijne donker purperen of zwartachtige spikkels en kleine vlekjes en met lichtere lilaroze tekens. Tekens zijn betrekkelijk schaars en vaak geconcentreerd in een zone rond de stompe pool. Formaat 20,6 x 14,8 mm.

 

Geluid

Roep een heldere triller 'didididi', ook een nasaal 'djuwie'. Zang een serie van roepen, onderbroeken door een lang 'tswèèèèh'.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's