Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Duinpieper

Anthus campestris

Als broedvogel verdween de duinpieper eind vorige eeuw uit Nederland, als laatste van de stuifzandgebieden op de Veluwe. Deze opvallende pieper met lichte borst wordt nu soms als doortrekker waargenomen. Het helpt als je de roep herkent bij overtrekkende vogels, een zacht musachtig ‘tsjiep’.

Zingende Duinpieper
Fotograaf: Michel Geven

Herkenning

16,5 cm. Vrij grote bleke pieper. Overwegend zandkleurig. Wittige wenkbrauwstreep, kruin, keel en rug met donkere streepjes. Onduidelijke baardstreep, oogstreep voor het oog (teugel) donker. Onderdelen ongestreept of met fijne streepjes op borst. Borst vaak met roze waas, buik wittig. Bovenvleugeldekveren, met name middelste, donker met bleke randen, contrasterend donker paneel vormend; tertials donker bruin. Staart vrij lang en donker met opvallende witte buitenste pennen. Snavel lang en donker met lichte basis, poten lang en grijzig of gelig. Juveniel heeft gevlekte borst en zwaarder gestreepte mantel en lijkt dan op grote pieper, maar is kleiner, heeft donkere teugel, smallere snorstreep, crèmekleurige flanken en blekere staart met beige buitenste pennen. Staat rechtop, maar rent vaak tussen vegetatie door als gele kwikstaart. In broedseizoen in paren of familiegroepjes, op trek alleen of in kleine troepjes, vaak samen met andere piepers en gele kwikstaarten.

Verspreiding

Broedt in Europa, Kazachstan, Afghanistan, Noordwest-China, Noordwest-Afrika en in het Midden-Oosten. Overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar ook in Arabië en Zuidwest-Azië. In Nederland schaarse zomergast.

Biotopen

Droge zandgronden: duinen, grassteppe, stuifzanden, afgravingen en heide, ook schrale, zanderige akkers. Kan in de trektijd ook gevonden worden op braakliggende grond.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk insecten, maar soms ook zaden. Foerageert op de grond.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 4-5, zelden 6. Buikig. Glad en glanzend. Grondkleur witachtig. Rijk gespikkeld en gevlekt in bruin en violetgrijs. Tekens soms geconcentreerd aan de stompe pool. Formaat 21,9 x 15,7mm.

Geluid

Roep variabel, lijkt op gele kwikstaart: 'tsliep', op mus: 'tsjirrup' of op Ortolaan: 'tiu'. Zang herhaald 'tsjivie tsjivie', vanaf grond of in zangvlucht.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's