Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Blauwborst

Luscinia svecica

De Blauwborst is een fotogenieke vogel die vooral in moerasachtige terreinen met riet en zachthoutsoorten gevonden kan worden. Ondanks zijn opvallende verschijning is hij nog niet zo eenvoudig te vinden als je zijn kenmerkende zang niet kent. Van de trekvogels is het een van de eerste zangvogelsoorten die eind maart weer uit Afrika terugkeert.

Zingende Blauwborst
Fotograaf: Vincent Vuik

Herkenning

14 cm. Lijkt op roodborst in structuur en gedrag. In vlucht vallen de rossige staartzijden op de overigens donkere staart op. Mannetje in zomer heeft blauwe borst, die gescheiden is van crèmekleurige onderdelen door zwarte en roodbruine dwarsbanden. In gebied komen twee ondersoorten voor: één met witte vlek in blauw (L. s. cyanecula) in Centraal-Europa, de andere met rode vlek (svecica) in Noord-Europa. In het najaar met bleke keel, vaak wel met enig blauw. Vrouwtje heeft wittige borst, donkere borstband en donkere streping op zijborst, maar vaak met enig blauw en rossig. Bovendelen aardbruin, kop met duidelijke, witte wenkbrauwstreep. Juveniel lijkt sterk op juveniele roodborst, maar is donkerder en te onderscheiden door de rossige staartbasis. Nestelt op de grond tussen dichte vegetatie. Zingt vaak ook ’s nachts.

Verspreiding

Verspreidingsgebied omvat Europa, Azië en Alaska. In Nederland vrij talrijke broedvogel, wegtrekkend.

Biotopen

Natte gebieden met veel struiken en bomen als wilgen, vlier en berken. Ook vaak in dichtgegroeide sloten.

Levenswijze

Voedsel
Voornamelijk ongewervelden, maar eet ook bessen en zaden. Foerageert op de grond of laag in vegetatie.

Eieren
Aantal eieren in legsel meestal 5-7, soms 9. Buikig. Glad en enigszins glanzend. Lichtgroen, blauwachtig-groen of blauw. Bezet met zeer fijne spikkels en vlekjes of licht roodachtig-bruin getint. De tekens zijn vaak slecht begrensd en geven een totale roestige tint aan een deel of aan de stompe pool. Formaat 18,8 x 14,1 mm.

 

Geluid

Roep scherp ’tak’, zacht ‘whiet’ en gutturaal ’turrrk’. Zang muzikaal en gevarieerd, lijkt wel op nachtegaal, boomleeuwerik of bosrietzanger, maar is hoger, zwakker, minder gevarieerd, doorspekt met metalige geluiden en sprinkhaanachtige tonen. Imiteert veel. Begint de zang vaak laag in een struik of boom en klimt, al zingende, steeds hoger tot vlakbij de top, en vliegt vervolgens naar beneden of een andere boom in zangvlucht.

Laatste waarnemingen

Geluidsopnames

Foto's