Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Arkemheen

Gelderland

Rustende grutto’s vanaf Nekkeveld bij zonsopgang, met uitzicht op het Stoomgemaal. Fotograaf: Otto Plantema

Polder Arkemheen is een open veenweidegebied met een eeuwenoud verkavelingspatroon, gelegen aan beide zijden van de N301 ten noorden van Nijkerk. De polder was vroeger een kwelder van de Zuiderzee. Een netwerk van sloten en twee stoomgemalen zorgden voor een goede afwatering. Het oorspronkelijke open landschap van de polder is grotendeels bewaard gebleven omdat er nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Een deel van de graslanden, ongeveer 1400 hectare, is nu aangewezen als Natura 2000-gebied. Het waterpeil is verhoogd, er wordt met ruwe stalmest gewerkt, de maaidatum is tot na 1 juli verschoven en er heerst betrekkelijke rust. Polder Arkemheen is daardoor een absoluut weidevogelparadijs. ’s Winters is het een eldorado voor duizenden ganzen, eenden en steltlopers.

Parkeergelegenheid

 

Veelvoorkomende soorten ( jaarrond )

Veelvoorkomende soorten ( lente )

Veelvoorkomende soorten ( zomer )

Veelvoorkomende soorten ( herfst )

Veelvoorkomende soorten ( winter )